Välkommen till Karlskoga Härd & Slip AB

Karlskoga Härd & Slip AB bildades år 2000. Företaget tillhörde fram till 2005 Åkers-gruppen men är numera helägt dotterbolag till Karlskoga Härd & Slip Holding AB. Företaget startades egentligen 1982 under namnet Karlskoga Stålvalsar AB som senare blev Åkers Stålvalsar AB och numera Karlskoga Härd & Slip AB.

Från att ha varit en renodlad valstillverkare är företaget idag till stor del inriktat på legotjänster gällande induktionshärdning och rundslipning.

Eftersom erfarenhet finns från komplett tillverkning av valsar så åtar sig företaget också komplett tillverkning. Ett upparbetat samarbete med flera verkstäder i närområdet gör detta möjligt.

Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och har så varit sedan år 2000.

Karlskoga Härd & Slip AB har ca 150 aktiva kunder framförallt i Sverige.